بوستان نیر

پارک

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بوستان نیر

پارک

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. چهارشنبهکل روز باز است
  2. پنج‌شنبهکل روز باز است
  3. جمعهکل روز باز است
  4. شنبهکل روز باز است
  5. یکشنبهکل روز باز است
  6. دوشنبهکل روز باز است
  7. سه‌شنبهکل روز باز است
 • ارومیه،شهرداری،بلوار بهداری،خ. میرداماد

مکان‌های مرتبط