بیمارستان آیت الله طالقانی

بیمارستان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان آیت الله طالقانی

بیمارستان

5 از 1 نظر

  • خيابان آزادي -بلوار جانبازان

مکان‌های مرتبط