بیمارستان آیت‌الله علیمرادیان

اضطراری

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان آیت‌الله علیمرادیان

اضطراری

4 از 2 نظر

 • باز است

  1. پنج‌شنبهکل روز باز است
  2. جمعهکل روز باز است
  3. شنبهکل روز باز است
  4. یکشنبهکل روز باز است
  5. دوشنبهکل روز باز است
  6. سه‌شنبهکل روز باز است
  7. چهارشنبهکل روز باز است
 • نهاوند،گل زرد،بلوار پرستار،میدان جانباز

مکان‌های مرتبط