بیمارستان آیت‌الله گلپایگانی

اضطراری

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان آیت‌الله گلپایگانی

اضطراری

4 از 1 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبهکل روز باز است
  2. چهارشنبهکل روز باز است
  3. پنج‌شنبهکل روز باز است
  4. جمعهکل روز باز است
  5. شنبهکل روز باز است
  6. یکشنبهکل روز باز است
  7. دوشنبهکل روز باز است
 • قم،حاج زینل،خ. امام خمینی،خ. هدف،خ. مولوی

مکان‌های مرتبط