بیمارستان ابن‌سینا

بیمارستان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان ابن‌سینا

بیمارستان

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. دوشنبهکل روز باز است
  2. سه‌شنبهکل روز باز است
  3. چهارشنبهکل روز باز است
  4. پنج‌شنبهکل روز باز است
  5. جمعهکل روز باز است
  6. شنبهکل روز باز است
  7. یکشنبهکل روز باز است
 • شیراز،سیلو،خ. نفت،خ. اسکندری

مکان‌های مرتبط