بیمارستان امام خمینی

اضطراری

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان امام خمینی

اضطراری

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. دوشنبهکل روز باز است
  2. سه‌شنبهکل روز باز است
  3. چهارشنبهکل روز باز است
  4. پنج‌شنبهکل روز باز است
  5. جمعهکل روز باز است
  6. شنبهکل روز باز است
  7. یکشنبهکل روز باز است
 • بروجرد،گاپله،میدان بهشتی،خ. مصطفی خمینی

مکان‌های مرتبط