بیمارستان امام سجاد

بیمارستان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان امام سجاد

بیمارستان

5 از 2 نظر

 • باز است

  1. چهارشنبهکل روز باز است
  2. پنج‌شنبهکل روز باز است
  3. جمعهکل روز باز است
  4. شنبهکل روز باز است
  5. یکشنبهکل روز باز است
  6. دوشنبهکل روز باز است
  7. سه‌شنبهکل روز باز است
 • امیریه،طالقانی،بلوار کلهر،خ. ولیعصر،خ. طالقانی

مکان‌های مرتبط