بیمارستان امیرالمؤمنین شهر رضا

بیمارستان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان امیرالمؤمنین شهر رضا

بیمارستان

4.3 از 3 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبهکل روز باز است
  2. چهارشنبهکل روز باز است
  3. پنج‌شنبهکل روز باز است
  4. جمعهکل روز باز است
  5. شنبهکل روز باز است
  6. یکشنبهکل روز باز است
  7. دوشنبهکل روز باز است
 • شهرضا،طالقانی،خ. پاسداران،خ. پاسداران

مکان‌های مرتبط