بیمارستان تخت جمشید

اضطراری

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان تخت جمشید

اضطراری

5 از 2 نظر

 • باز است

  1. شنبهکل روز باز است
  2. یکشنبهکل روز باز است
  3. دوشنبهکل روز باز است
  4. سه‌شنبهکل روز باز است
  5. چهارشنبهکل روز باز است
  6. پنج‌شنبهکل روز باز است
  7. جمعهکل روز باز است
 • کرج،شهرک رسالت،بلوار استقلال،بلوار شریعتی

مکان‌های مرتبط