بیمارستان تخصصی زنان زایمان رجایی

باز است

بیمارستان تخصصی زنان زایمان رجایی

بیمارستان تخصصی زنان زایمان رجایی

4 از 1 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبهکل روز باز است
  2. چهارشنبهکل روز باز است
  3. پنج‌شنبهکل روز باز است
  4. جمعهکل روز باز است
  5. شنبهکل روز بسته است
  6. یکشنبهکل روز بسته است
  7. دوشنبهکل روز باز است
 • آران و بیدگل،آران و بیدگل،میدان شهدا،خ. نظام وفا