بیمارستان تخصصی شفا پردیس

بیمارستان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان تخصصی شفا پردیس

بیمارستان

3 از 2 نظر

 • باز است

  1. یکشنبهکل روز باز است
  2. دوشنبهکل روز باز است
  3. سه‌شنبهکل روز باز است
  4. چهارشنبهکل روز باز است
  5. پنج‌شنبهکل روز باز است
  6. جمعهکل روز باز است
  7. شنبهکل روز باز است
 • پردیس،خ. فردوس،خ. بهشت نهم،خ. بهشت نه غربی

مکان‌های مرتبط