بیمارستان حاج علیرضا احمدنژاد

بیمارستان حاج علیرضا احمدنژاد

بیمارستان

باز است

بیمارستان حاج علیرضا احمدنژاد

بیمارستان

مشاهدهٔ این مکان روی نقشه
 • باز است

  1. جمعهکل روز باز است
  2. شنبهکل روز باز است
  3. یکشنبهکل روز باز است
  4. دوشنبهکل روز باز است
  5. سه‌شنبهکل روز باز است
  6. چهارشنبهکل روز باز است
  7. پنج‌شنبهکل روز باز است
 • کتالم و سادات‌شهر،سادات شهر،بلوار بهشتی،بلوار بهشتی

 • ویرایش اطلاعات

  ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...

مکان‌های مرتبط