بیمارستان زینبیه شیراز

بیمارستان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان زینبیه شیراز

بیمارستان

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. شنبهکل روز باز است
  2. یکشنبهکل روز باز است
  3. دوشنبهکل روز باز است
  4. سه‌شنبهکل روز باز است
  5. چهارشنبهکل روز باز است
  6. پنج‌شنبهکل روز باز است
  7. جمعهکل روز باز است
 • شیراز،شهرک بهار،خ. غدیر،بلوار زینبیه