بیمارستان سوم خرداد

بیمارستان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان سوم خرداد

بیمارستان

4 از 1 نظر

 • باز است

  1. دوشنبهکل روز باز است
  2. سه‌شنبهکل روز باز است
  3. چهارشنبهکل روز باز است
  4. پنج‌شنبهکل روز باز است
  5. جمعهکل روز باز است
  6. شنبهکل روز باز است
  7. یکشنبهکل روز باز است
 • خرمشهر،رجایی،میدان مقبل،بلوار بهارستان

مکان‌های مرتبط