بیمارستان سینا

بیمارستان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان سینا

بیمارستان

4.3 از 9 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبهکل روز باز است
  2. چهارشنبهکل روز باز است
  3. پنج‌شنبهکل روز باز است
  4. جمعهکل روز باز است
  5. شنبهکل روز باز است
  6. یکشنبهکل روز باز است
  7. دوشنبهکل روز باز است
 • تبریز،باغ شمال،بلوار آدربایجان،بلوار آزادی;تبریز،باغ شمال،بلوار آزادی،خ. هلال احمر