بیمارستان شمس

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان شمس

0 از 0 نظر

  • ارومیه،خطای لو،خ. رسالت،خ. بهشتی