بیمارستان شهیدان مبینی زنان و زایمان

اضطراری

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان شهیدان مبینی زنان و زایمان

اضطراری

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. پنج‌شنبهکل روز باز است
  2. جمعهکل روز باز است
  3. شنبهکل روز باز است
  4. یکشنبهکل روز باز است
  5. دوشنبهکل روز باز است
  6. سه‌شنبهکل روز باز است
  7. چهارشنبهکل روز باز است
 • سبزوار،سیلو،خ. کاشفی شمالی،خ. کاشفی هشتم

مکان‌های مرتبط