بیمارستان شهید آیت‌الله مدنی

اضطراری

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان شهید آیت‌الله مدنی

اضطراری

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبهکل روز باز است
  2. چهارشنبهکل روز باز است
  3. پنج‌شنبهکل روز باز است
  4. جمعهکل روز باز است
  5. شنبهکل روز باز است
  6. یکشنبهکل روز باز است
  7. دوشنبهکل روز باز است
 • خرم‌آباد،خیر آباد،خ. خیرآباد

مکان‌های مرتبط