بیمارستان شهید بهشتی

اضطراری

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان شهید بهشتی

اضطراری

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. جمعهکل روز باز است
  2. شنبهکل روز باز است
  3. یکشنبهکل روز باز است
  4. دوشنبهکل روز باز است
  5. سه‌شنبهکل روز باز است
  6. چهارشنبهکل روز باز است
  7. پنج‌شنبهکل روز باز است
 • بندر انزلی،مطهری،میدان پرستار