بیمارستان طالقانی

بیمارستان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان طالقانی

بیمارستان

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. جمعهکل روز باز است
  2. شنبهکل روز باز است
  3. یکشنبهکل روز باز است
  4. دوشنبهکل روز باز است
  5. سه‌شنبهکل روز باز است
  6. چهارشنبهکل روز باز است
  7. پنج‌شنبهکل روز باز است
 • کرمانشاه،حافظیه،بلوار بهشتی

مکان‌های مرتبط