بیمارستان علی بن ابیطالب (ع)

بیمارستان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان علی بن ابیطالب (ع)

بیمارستان

0 از 0 نظر

  • خراسان جنوبی - شهرستان سربیشه- بلوار امام علی (ع) - نبش میدان جهاد

مکان‌های مرتبط