بیمارستان قائم

ساختمان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان قائم

ساختمان

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. جمعهکل روز باز است
  2. شنبهکل روز باز است
  3. یکشنبهکل روز باز است
  4. دوشنبهکل روز باز است
  5. سه‌شنبهکل روز باز است
  6. چهارشنبهکل روز باز است
  7. پنج‌شنبهکل روز باز است
 • اردبیل،قره پاچه،خ. عطایی،خ. آب

مکان‌های مرتبط