بیمارستان قدس

اضطراری

باز است

بیمارستان قدس

بیمارستان قدس

اضطراری

5 از 1 نظر

 • باز است

  1. پنج‌شنبهکل روز باز است
  2. جمعهکل روز باز است
  3. شنبهکل روز باز است
  4. یکشنبهکل روز باز است
  5. دوشنبهکل روز باز است
  6. سه‌شنبهکل روز باز است
  7. چهارشنبهکل روز باز است
 • اراک،جهانگیری،بلوار شهدا،خ. فلسطین

مکان‌های مرتبط