بیمارستان قلب فرشچیان

بیمارستان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان قلب فرشچیان

بیمارستان

5 از 3 نظر

 • باز است

  1. شنبهکل روز باز است
  2. یکشنبهکل روز باز است
  3. دوشنبهکل روز باز است
  4. سه‌شنبهکل روز باز است
  5. چهارشنبهکل روز باز است
  6. پنج‌شنبهکل روز باز است
  7. جمعهکل روز باز است
 • همدان،دانشگاه،میدان قائم،خ. شهید فهمیده

مکان‌های مرتبط