بیمارستان نهم دی منظریه

بیمارستان

باز است

بیمارستان نهم دی منظریه

بیمارستان نهم دی منظریه

بیمارستان

3.2 از 4 نظر

 • باز است

  1. شنبهکل روز باز است
  2. یکشنبهکل روز باز است
  3. دوشنبهکل روز باز است
  4. سه‌شنبهکل روز باز است
  5. چهارشنبهکل روز باز است
  6. پنج‌شنبهکل روز باز است
  7. جمعهکل روز باز است
 • خمینی‌شهر،یزدان پناه شرقی،بلوار فیض السلام،خ. بهشت شرقی

مکان‌های مرتبط