بیمارستان ولیعصر

اضطراری

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان ولیعصر

اضطراری

3.2 از 5 نظر

 • باز است

  1. شنبهکل روز باز است
  2. یکشنبهکل روز باز است
  3. دوشنبهکل روز باز است
  4. سه‌شنبهکل روز باز است
  5. چهارشنبهکل روز باز است
  6. پنج‌شنبهکل روز باز است
  7. جمعهکل روز باز است
 • زنجان،شهرک ولیعصر،خ. کوثر هفتم

مکان‌های مرتبط