بیمارستان حضرت فاطمه (س)

بیمارستان

باز است

بیمارستان حضرت فاطمه (س)

بیمارستان حضرت فاطمه (س)

بیمارستان

4 از 4 نظر

 • باز است

  1. پنج‌شنبهکل روز باز است
  2. جمعهکل روز باز است
  3. شنبهکل روز باز است
  4. یکشنبهکل روز باز است
  5. دوشنبهکل روز باز است
  6. سه‌شنبهکل روز باز است
  7. چهارشنبهکل روز باز است
 • میاندوآب،دانشگاه،خ. پاسداران،خ. ساحلی،خ. ساحلی

مکان‌های مرتبط