بیمارستان پیامبر اعظم

بیمارستان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان پیامبر اعظم

بیمارستان

3.5 از 2 نظر

 • باز است

  1. پنج‌شنبهکل روز باز است
  2. جمعهکل روز باز است
  3. شنبهکل روز باز است
  4. یکشنبهکل روز باز است
  5. دوشنبهکل روز باز است
  6. سه‌شنبهکل روز باز است
  7. چهارشنبهکل روز باز است
 • کرمان،چمران،خ. کارگر،خ. جیحون،میدان جیهون

مکان‌های مرتبط