بیمارستان کودکان

اضطراری

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بیمارستان کودکان

اضطراری

2.5 از 2 نظر

 • باز است

  1. شنبهکل روز باز است
  2. یکشنبهکل روز باز است
  3. دوشنبهکل روز باز است
  4. سه‌شنبهکل روز باز است
  5. چهارشنبهکل روز باز است
  6. پنج‌شنبهکل روز باز است
  7. جمعهکل روز باز است
 • بندرعباس،داروپخش،میدان شهدا،بلوار امام خمینی

مکان‌های مرتبط