تالار مهر

آذوقه رسان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

تالار مهر

آذوقه رسان

5 از 2 نظر

 • باز است

  1. دوشنبه۸ صبح – ۱۱ شب
  2. سه‌شنبه۸ صبح – ۱۱ شب
  3. چهارشنبه۸ صبح – ۱۱ شب
  4. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱۱ شب
  5. جمعه۸ صبح – ۱۱ شب
  6. شنبه۸ صبح – ۱۱ شب
  7. یکشنبه۸ صبح – ۱۱ شب
 • فرخ شهر،میدان استخر،خ. بهارستان

مکان‌های مرتبط