تجهیزات شبکه پارسا

مرکز خرید

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

تجهیزات شبکه پارسا

مرکز خرید

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. یکشنبه۴ – ۲ بامداد
  2. دوشنبه۴ – ۲ بامداد
  3. سه‌شنبه۴ – ۲ بامداد
  4. چهارشنبه۴ – ۲ بامداد
  5. پنج‌شنبه۴ – ۲ بامداد
  6. جمعه۹ صبح – ۱ بامداد
  7. شنبه۴ – ۲ بامداد
 • ارومیه،بازار باش،خ. بهشتی،خ. خیام جنوبی