تخت سلیمان

جاذبه‌های توریستی

باز است

تخت سلیمان

تخت سلیمان

جاذبه‌های توریستی

5 از 1 نظر

 • باز است

  1. چهارشنبه۸ صبح – ۷:۳۰ شب
  2. پنج‌شنبه۸ صبح – ۷:۳۰ شب
  3. جمعه۸ صبح – ۷:۳۰ شب
  4. شنبه۸ صبح – ۷:۳۰ شب
  5. یکشنبه۸ صبح – ۷:۳۰ شب
  6. دوشنبه۸ صبح – ۷:۳۰ شب
  7. سه‌شنبه۸ صبح – ۷:۳۰ شب
 • شهرستان تکاب،جاده تخت سلیمان دندی،خ. تخت سلیمان