تصفیه خانه آب شماره ۲ کیان آباد

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

تصفیه خانه آب شماره ۲ کیان آباد

0 از 0 نظر

  • اهواز،شهرک صنعتی