تصفیه خانه فاضلاب کرمان

بسته است.

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

تصفیه خانه فاضلاب کرمان

0 از 0 نظر

 • بسته است.

  1. شنبهکل روز بسته است
  2. یکشنبهکل روز بسته است
  3. دوشنبهکل روز بسته است
  4. سه‌شنبهکل روز بسته است
  5. چهارشنبهکل روز بسته است
  6. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  7. جمعهکل روز بسته است
 • شهرستان کرمان،بلوار قائم،جاده زنگی آباد