تصفیه خانه قند ورامین

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

تصفیه خانه قند ورامین

0 از 0 نظر

  • ورامین،کاظم آباد اخوان،بلوار قدوسی،خ. شیرازی