مرکز تعویض پلاک یزد

دفتر دولتی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مرکز تعویض پلاک یزد

دفتر دولتی

2 از 1 نظر

 • بسته است

  1. پنج‌شنبه۷ صبح – ۱۲ ظهر
  2. جمعهکل روز بسته است
  3. شنبه۷ صبح – ۴ عصر
  4. یکشنبه۷ صبح – ۴ عصر
  5. دوشنبه۷ صبح – ۴ عصر
  6. سه‌شنبه۷ صبح – ۴ عصر
  7. چهارشنبه۷ صبح – ۴ عصر
 • یزد،شهرک رزمندگان،خ. سخاوت

مکان‌های مرتبط