تله کابین حیران

پارک تفریحی

باز است

تله کابین حیران

تله کابین حیران

پارک تفریحی

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. جمعه۸ صبح – ۱۰ شب
  2. شنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  3. یکشنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  4. دوشنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  5. سه‌شنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  6. چهارشنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  7. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱۰ شب
 • شهرستان آستارا،جاده نمین،جاده فندقلو