تپه نورالشهدا شلمزار

تپه نورالشهدا شلمزار

پارک

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

تپه نورالشهدا شلمزار

پارک

مشاهدهٔ این مکان روی نقشه
 • باز است

  1. جمعهکل روز باز است
  2. شنبهکل روز باز است
  3. یکشنبهکل روز باز است
  4. دوشنبهکل روز باز است
  5. سه‌شنبهکل روز باز است
  6. چهارشنبهکل روز باز است
  7. پنج‌شنبهکل روز باز است
 • شهرستان کیار،جاده شلمزار،جاده شلمزار

 • ویرایش اطلاعات

  ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...