تکیه حضرت قاسم

عبادتگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

تکیه حضرت قاسم

عبادتگاه

0 از 0 نظر

  • سفیدشهر،کمربندی سفیدشهر،خ. منتظرالهمدی