تکیه رودبار

عبادتگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

تکیه رودبار

عبادتگاه

0 از 0 نظر

  • شهمیرزاد،خ. امام خمینی،خ. طاهرزاده،خ. ابوالفضلی