تکیه مرادبیک

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

تکیه مرادبیک

0 از 0 نظر

  • بابل،مراد بیگ،خ. امام خمینی،خ. ایثار یازدهم