تکیه میان محله تلوک

عبادتگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

تکیه میان محله تلوک

عبادتگاه

0 از 0 نظر

  • شهرستان قائم شهر،خ. بهداد سلیمی