تیپاکس شاهین شهر

ساختمان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

تیپاکس شاهین شهر

ساختمان

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  2. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  3. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  4. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  5. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  6. جمعهکل روز بسته است
  7. شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
 • شاهین‌شهر،خبرنگار،خ. دکتر حسابی