جایگاه CNG شماره ۲

جایگاه سوخت

جایگاه CNG شماره ۲

جایگاه سوخت

مشاهدهٔ این مکان روی نقشه
  • سنندج،معلم،کنار‌گذر بسیج

  • ویرایش اطلاعات

    ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...

مکان‌های مرتبط