جایگاه سوخت حافظ خمینی شهر

جایگاه سوخت حافظ خمینی شهر

جایگاه سوخت

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

جایگاه سوخت حافظ خمینی شهر

جایگاه سوخت

مشاهدهٔ این مکان روی نقشه
  • صفهان، خمینی شهر، جاده دوشاخ- به سمت اصغر آباد

  • ویرایش اطلاعات

    ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...

مکان‌های مرتبط