جایگاه CNG شهرداری تاکستان

ساختمان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

جایگاه CNG شهرداری تاکستان

ساختمان

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. شنبهکل روز باز است
  2. یکشنبهکل روز باز است
  3. دوشنبهکل روز باز است
  4. سه‌شنبهکل روز باز است
  5. چهارشنبهکل روز باز است
  6. پنج‌شنبهکل روز باز است
  7. جمعهکل روز باز است
 • تاکستان،غفاری،خ. امام خمینی،خ. غفاری

مکان‌های مرتبط