جایگاه CNG تختی

جایگاه سوخت

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

جایگاه CNG تختی

جایگاه سوخت

4.2 از 4 نظر

 • باز است

  1. چهارشنبهکل روز باز است
  2. پنج‌شنبهکل روز باز است
  3. جمعهکل روز باز است
  4. شنبهکل روز باز است
  5. یکشنبهکل روز باز است
  6. دوشنبهکل روز باز است
  7. سه‌شنبهکل روز باز است
 • تهران،خانی آباد،خ. رجایی،خ. تختی

مکان‌های مرتبط