جایگاه CNG فرودگاه امام خمینی

جایگاه CNG فرودگاه امام خمینی

جایگاه سوخت

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

جایگاه CNG فرودگاه امام خمینی

جایگاه سوخت

3 از 1 نظر
مشاهدهٔ این مکان روی نقشه
 • باز است

  1. سه‌شنبهکل روز باز است
  2. چهارشنبهکل روز باز است
  3. پنج‌شنبهکل روز باز است
  4. جمعهکل روز باز است
  5. شنبهکل روز باز است
  6. یکشنبهکل روز باز است
  7. دوشنبهکل روز باز است
 • شهرستان ری،فرودگاه امام خمینی،ب. فرودگاه

 • ویرایش اطلاعات

  ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...

مکان‌های مرتبط