جایگاه CNG شهرداری جلفا

جایگاه سوخت

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

جایگاه CNG شهرداری جلفا

جایگاه سوخت

5 از 1 نظر

 • باز است

  1. یکشنبهکل روز باز است
  2. دوشنبهکل روز باز است
  3. سه‌شنبهکل روز باز است
  4. چهارشنبهکل روز باز است
  5. پنج‌شنبهکل روز باز است
  6. جمعهکل روز باز است
  7. شنبهکل روز باز است
 • جلفا،کیامکی،خ. شهدای مرزبان

مکان‌های مرتبط