جمعه بازار

کاربری

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

جمعه بازار

کاربری

5 از 1 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبهکل روز بسته است
  2. چهارشنبهکل روز بسته است
  3. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  4. جمعه۷ صبح – ۸ شب
  5. شنبهکل روز بسته است
  6. یکشنبهکل روز بسته است
  7. دوشنبهکل روز بسته است
 • مشهد،صاحب الزمان سه،میدان کرامت،بلوار کرامت